Vertaal een zin of volledige website vb: van Engels naar Nederlands

Zo werk je met "Babel Fish" een uit gewerkt voorbeeld

Volgende Tips 'n Tricks komen van de website Inventor Wizard hier samengevat voor jullie

- Inventor Wizard Tips 'n Tricks -

Sketch:

 You have to draw the line somewhere!

Hoe plaats je tekst onder hoek

Wanneer je een tekst plaatst in een sketch, krijg je niet onmiddellijk de mogelijkheid om deze tekst onder hoek te plaatsen.
Via een kleine omweg lukt dit wel!

Hoe constrain je een Sketch aan het nulpunt

Hier wordt uitgelegd hoe je je Sketch kunt constrainen t.o.v. het origin point.

Hoe ontwijk je auto-constraint in een sketch

Tijdens het schetsen in Inventor worden automatisch verschillende 2D constraints aan de objecten toegewezen. Dit kan soms ongewenst zijn en vrij verveldend als je constrains nadien terug moet verwijderen.

Part:

 It all starts with one part

Kopieer features in uw part.

Wist u dat u features in een part kunt kopiëren en deze op die manier opnieuw kunt gebruiken zonder de sketch te moeten hertekenen?

Hoe plaats ik gaten in een cirkel zonder een pattern?

Er is nog een andere snelle manier om een pattern van gaten te maken zonder gebruik te maken van het pattern commando.
Dat scheelt zelfs een feature!

Hoe hergebruik je de sketch in een part

Het is mogelijk om sketches, waar al een feature is op toegepast, opnieuw te gebruiken zonder ze opnieuw te moeten tekenen.

Plaatsen van een workplane

We leggen even uit hoe je een workplane plaatst op een part.

Plaatsen van workplanes in het midden van een part

Een workplane in het midden van een part plaatsen is niet echt moeilijk - maar uiteraard moet die ook in het midden blijven. We bespreken even de mogelijkheden hoe je een workplane in het midden van een part positioneerd, en in het midden blijft wanneer de geometrie van het part veranderd.

Plaatsen van workplanes onder een hoek

Heb je problemen om een workplane correct onder hoek te plaatsen? We leggen je het uit...

Wat is de voor of achterkant van een workplane?

En hoe kan je nu vaststellen wat de voor of achterkant is van een workplane?

”Look at” toont de verkeerde richting van een workplane. Tekst & image staan gespiegeld

Het kan zeer vervelend zijn wanneer je de "Look at" knop gebruikt op een workplane - dat Inventor de verkeerde kant aantoont. Dit staat rechtstreeks in verband met het plaatsen van een tekst en images, het kan voorvallen dat wanneer je een sketch op je workplane legt en je daarna een tekst wenst in je sketch te zetten dat deze tekst aan de verkeerde zijde van de sketch staat om daarna een Emboss toe te passen of voor een image een Decal toe te passen.

Optimaliseer jouw patterns

U kan instellen dat Inventor een arraypattern heel wat performanter berekend. Dit is het meest efficiënt bij grotere arrays. Maar het heeft ook een beperking...

   

Hoe maakt je een iPart en plaats je deze in het Content Center van Inventor?

Ooit al eens een iPart gemaakt? Weet je niet hoe? En hoe krijg je dit in het content center? Deze Tips & Tricks geeft u daar een antwoord op!

Invoegen van Excel aan de Inventor parametertabel

Zoals je waarschijnlijk al weet kan men parameters aan een part of assembly koppelen. Nu deze parameters kan je ook uit Excel halen. Deze tabel kan je aanwenden om parts aan te maken door diens parameters te sturen. Zo kan je ook een hele assembly configureren!

Geavanceerde Excel functies

Met de bovenstaande Tip 'n Trick werd uitgelegd hoe je een Excel tabel kan invoegen. Graag gaan we hierop verder in, hoe Excel de aanwending van Inventor nog kan bevorderen.

Hoe maak je tekst die zich aanpast

Heb je het ook al voorgehad dat je een tekst in een bepaalde ruimte wenst te positioneren maar het past er nooit perfect in. Vanaf Inventor 9 is er een truukje...

Zet features automatisch aan of uit naargelang de dimensies van een part

Het kan heel handig zijn als je bijvoorbeeld bibliotheekelementen maakt. Maar hoe doe je dit nu juist?

Hoe voeg je een feature in - tussen de reeds bestaande features van een part

De volgorde van opbouw van je features is heel belangrijk voor het resultaat van je part. Een verkeerde volgorde kan immers een ongewenst resultaat geven, terwijl je met dezelfde features nochtans het juiste resultaat kunt krijgen. Maar hoe voeg je er nu een feature tussenin?

Hoe oriënteer je een texture op alle vlakken

Wanneer je een stuk tekent dan kan je daar een texture op kleven, maar hoe zorg je ervoor dat deze textures op alle vlakken dezelfde oriëntatie hebben?

Sheet Metal:

 Bend it, don't break it!

Hoeken in gezette plaat

Via Inventor worden de hoeken in zetwerk standaard weergegeven. Dit is hoe het met een pons gemaakt moet worden. In de praktijk wordt de uitslag meestal uitgeknipt en wordt de uitsparing in de hoek niet gemaakt. Hoe pas je dit aan?

Hoe zet je een plaatuitslag uit Autocad om naar een 3d model?

Veel bedrijven hebben een enorme hoeveelheid aan plaatuitslagen in Autocad die al jaren worden gebruikt. Via deze werkwijze kunnen deze uitslagen vrij snel worden omgezet naar 3d modellen in Inventor.

Assembly:

 Resistance is futile
Herdefinieer het Isometrisch zicht in je model

Soms gebeurt het dat je Isometrisch niet staat zoals je dat had gewenst. Dit kun je aanpassen met een kleine ingreep.

Laat je part of assy automatisch ronddraaien

Hier wordt uitgelegd hoe je je part of assy automatisch kunt laten ronddraaien, leuk als screensaver wanneer je even een pot koffie gaat halen...

Suppressen van componenten in een samenstelling - wat is het nut, hoe doe je het

Vanaf IV11 heeft u de mogelijkheid om parts en assemblies te suppressen. Op deze manier haalt u de desbetreffende parts en assemblies uit het geheugen, deze bevordert de snelheid.

    Hoe maak je een werkende ketting?

Deze tutorial legt je uit hoe je een werkende ketting kan maken, die d.m.v. een drive constraint volledig ronddraait!

Bewegingen simuleren door koppelen parameters

Na het invoeren van de contact solver in Inventor is de mogelijkheid voor simulaties al sterk uitgebreid. Toch heeft het zijn beperkingen...

Hoe beperk je de een rechtlijnige beweging?

De bedoeling van deze trick is om een zuiger te beperken in zijn beweging. Dit is namelijk niet mogelijk d.m.v. constraints. Maar kan wel via een omweggetje.

Hoe maak ik een beweegbare veer?

Deze handleiding toont je hoe je d.m.v. gebruik te maken van adaptiviteit en het koppelen van parameters aan je features een veer kunt laten bewegen naargelang de positie van 2 blokjes.

Snel kopieren van parts / subassy’s in een assembly

Vind je het niet vervelend als u steeds op Place Component moet klikken om dan te zoeken naar een part of subassy die u reeds eerder in die assembly hebt geplaatst? Het kan veel sneller! Een truckje uit de oude doos...

Hoe verander je de grootte van een workplane in een assy?

Het is je waarschijnlijk al eens voorgevallen dat je een workplane hebt geplaatst in je assembly en die te klein wordt weergegeven. Je hebt dan waarschijnlijk geprobeerd het workplane te selecteren en de hoekpunten uit te rekken. Dut lukt echter niet! Hoe gaat dit dan wel?

Hoe vind je een conflict gevende constraint?

Wanneer je een grote assembly hebt is het soms moeilijk om een constraint die een conflict genereert terug te vinden. Je moet immers alles gaan expanderen om de onderliggende constraints te vinden. Dit is heel wat werk en kan veel sneller!!

Ik kan een part niet adaptief maken in mijn assembly, hoe komt dit?

Het kan voorvallen dat wanneer je een part in een assembly plaats en je wenst deze adaptief te maken dat je deze optie niet kunt opzetten. Maar hoe komt dit en hoe kan ik dit oplossen?

Drawing:

 Well, somebody needs to make them...

Base view verwijderen van Auxiliary of Projected zichten

In Inventor 11 heeft u de mogelijkheid om de base view te verwijderen zonder uw afgeleide zichten te verliezen zijnde Auxiliary en Projected zichten.

Hoe plaats je een centerlijn van een Sweep gemaakt met een Spline of 3D sketch?

Wanneer je een Sweep gemaakt hebt van een Spline of 3D sketch lijn dan is het onmogelijk om een centerlijn te plaatsen in je 2D tekening. Via een kleine omweg lukt dit wel!

Hoe plaats je het zwaartepunt in een 2D tekening?

Soms kan het handig zijn om het zwaartepunt van een model weer te geven op de tekening. Hierbij wordt een manier uitgelegd hoe je dit eventueel kan doen.

Uitschakelen van de automatische update van een tekening

Autodesk Inventor geeft je de optie om de update van een drawing uit te zetten. Op deze manier kun je de toestand van tekeningen (tijdelijk) invriezen.

Hoe verander je parts naar een andere layer?

Stel je wil één of meerdere parts op een andere layer zetten maar dat lukt enkel met lijnen! Moet ik dan eerst alle lijnen gaan selecteren? Nee, dit lukt wel, kijk maar...

Hoe kan je een section view (doorsnede) maken zonder eerst een base view te plaatsen?

Als je een section view wenst te plaatsen dan zal normaal eerst een base view maken en dan een section view toepassen op dit base view. Maar het kan korter, met één view als resultaat!

Hoe hang je parameters aan een stukslijst?

Het kan heel handig zijn om een bepaalde parameter in je stuklijst te hebben. Denk maar aan de buitenmaten van een stuk of de dikte van een sheet metal, enz. Leuk is het dan ook als je die dikte van een sheet metal veranderd deze dan ook in je partslist wordt bijgewerkte.

Hoe verander je heel snel het aantal rangen na de komma van een maat

Hier wordt uitgelegd hoe je heel snel het aantal rangen na de komma van een maat veranderd.

Uitlijnen van een tekst in 2D tekeningen

Even uitleggen hoe je de tekstvakken die je op een 2D tekening zet kunt uitlijnen t.o.v. elkaar.

Hoe bij een section view bepaalde stukken niet laten doorsnijden

We bespreken hoe je op een section view bepaalde delen niet laat doorsnijden, denk maar aan bouten, moeren of volledige of subassy's!

Plaats tekst onder een hoek

Hier wordt uitgelegd hoe je een tekst onder een bepaalde hoek kunt plaatsen, standaard kan dit enkel met 90° verdraaiing maar het kan anders waardoor je eender welke hoek kunt instellen!

Hoe hang je een extra pijl aan een balloon of leader text?

Een korte tip wanneer je aan een balloon of leader text nog één of meerdere extra pijlen wilt hangen.

Hoe splits ik een stuklijst in meerdere lijsten

Soms is het gewenst om je stuklijst in meerder lijsten op te splitsen, we leggen je uit hoe je dit kan doen.

Hoe koppel ik een section view los van een base view

Wanneer je een section view plaatst dan zal deze vast hangen aan je base view, er zijn 2 manieren om dit op te lossen.