Hier kan je uitleg vinden over begrippen "Hoe werk je in de techniek" vb: Schuifmaat

Hier kan je makkelijk leuke proefjes vinden          vb: werking magnetisme

Uitleg en afbeeldingen over de verschillende  productie technieken vb: kunststofvormen, enz...

Ruime Database aan informatie over kunststoffen kan je hier vinden

Interactive Engineering Catalogue
Bearings, bearing units, bearing housings and seals

Van blaaspijp tot stangloze cilinder.                        Voor leerlingen en leerkrachten, thuis of in de les.    ( met animatie )

De website voor iedereen die meer over          Hydrauliek te weten wil komen. ( met animatie )

Wil je weten hoe iets werkt dan kan je dit hier terugvinden. (Engels maar je kan deze vertalen, zie Tips & Tricks

Deze website is in express vorm. (Engels maar je kan deze vertalen, zie Tips & Tricks

Met deze mooie calculatoren kunt u onder andere eenheden omrekenen van en naar SI-eenheden

Virtuele voorstelling van mechanica, dynamica, elektromagnetisme enz...

Didactische demonstratieproeven Mechanica - Fysica

Interactieve voorstelling en oefeningen , over vb bewegingsleer enz...

Techniekers aan het werk.!!! Van machine, tunnel, brug tot American Chopper

Welkom op de kennisbank plaatbewerkings-technieken met informatie over bewerken van moderne materialen met geavanceerde technieken.

Vink levert het breedste assortiment kunststof halffabrikaten van Europa. Kunststof halffabrikaten zoals platen, staven, profielen en folies, evenals buizen en fittingen.

Cel Kunststoffen

De Cel Kunststoffen is een projectgroep van de KHLim - Dpt. IWT die opdrachten uitvoert voor bedrijven en zich vooral bezighoudt met:

Sinds enige tijd stellen Construction Van De Walle een deel van onze KNOWLEGDEBASE ter beschikking van het publiek, TOTAAL GRATIS.
Iedereen in de metaalbewerking,onderwijs en ge´nteresseerden kunnen zonder kosten over deze data beschikken.