Welkom op deze pagina met als doel om de leerlingen

te helpen bij hun zoektocht naar informatie op het

internet

mechanica@vtisl.be

Website van de school

Website RTC Slim van de school